0 (286) 474 4004

Sosyal Medyada Biz}

Leonardit-Hümik Asit Faydaları

Leonardit-Hümik Asit Faydaları

Leonarditte bulunan Hümik ve Fulvik  Asitlerin Faydalarını;

 • Fiziksel Faydaları
 • Kimyasal Faydaları
 • Biyolojik Faydaları
 • Ekolojik Faydaları
 • Ekonomik Faydaları olarak 5 grupta sınıflandırabiliriz.

 

1- LEONARDİT VE HÜMİK ASİT’İN FİZİKSEL FAYDALARI

Humik asitler fiziksel olarak toprak yapısını modifiye ederler.

 • Toprak yapısını geliştirirler: Hafif ve kumlu topraklarda yüksek olan su ve besin kayıplarını azaltırlar. Toprak Humik Asit kolloidleri vasıtasıyla bu toprakları verimli hale getirirler. Ağır ve sıkı topraklarda toprak havalandırılması ve su tutma kapasitesini arttırırlar. Toprağı tarıma daha elverişli hale getirirler.
 • Toprak kolloidleri oluşturarak erezyon, toprak çatlaması, yüzey suyu kaçmasını önlerler.
 • Toprağı gevşetip, havalandırarak ve topaklar oluşturarak, toprağı daha çalışılabilir hale getirirler.
 • Toprağın su tutma kapasitesini arttırırlar böylece kuraklığa karşı direnç oluştururlar.
 • Toprağı koyulaştırarak güneş enerjisini daha iyi almasını sağlarlar.

 

2-

LEONARDİT VE HÜMİK ASİT’İN  KİMYASAL FAYDALARI

Humik asitler kimyasal olarak toprağı düzenlerler.

 • Hem asidik hem de alkalin topraklan nötralize ederek, toprağın PH ını regüle ederler.
 • Bitkilerin besin ve su alımını geliştirir ve optimize ederler.
 • Alkali koşullarda metal iyonlarıyla doğal bir şelatlayıcı olarak bağlanır ve köklerden emilimlerini sağlarlar.
 • Bitki büyümesi için gerekli organik ve mineral maddelerce zengindirler.
 • Suda çözünür, inorganik gübreleri kök bölgesinde tutar ve yer altına sızmalarını engeller.
 • Yüksek derecede KDK Katyon Değişim Kapasitesine sahiptirler.
 • Bitki besin elementlerini bitkilerce alınabilir formlara sokarlar. Azot, Fosfor, Potasyum Demir, Çinko ve diğer iz elementlerinin emilimini kolaylaştırırlar.
 • Bitkilerin Azot emilimini arttırırlar, yağmur yoluyla yer altı sularına sızmaları ve buharlaşma yoluyla atmosfere kaçışlarını önlerler.
 • Fosforun Ca, Fe, Mg ve Alüminyum ile toprakta bağlanmasını azaltır. Fosforu bitkilerce alınabilir forma dönüştürürler ve mineral gübrelerin etkinliğini önemli derecede arttırırlar.
 • Karbondioksidi kalsiyum karbonattan ayırarak bitkilerin fotosentezi için alınabilir hale getirirler.
 • Demir eksikliğinden kaynaklanan klorosis oluşumunu önlemeye yardımcı olurlar.
 • Toprakta bulunan toksik maddeleri bağlayarak bunların emilimlerini azaltırlar

 

3- LEONARDİT VE HÜMİK ASİT’İN BİYOLOJİK FAYDALARI

Hümik asitler biyolojik olarak mikro organizmaları ve bitkiyi stimule ederler.

 • Bitki enzimlerini uyarır ve etkinliklerini arttırırlar
 • Birçok biyolojik aktivitede organik katalizör olarak görev alırlar.
 • Büyümeyi stimule ederler ve toprakta faydalı birçok mikro organizmanın çoğalmasını desteklerler.
 • Bitkilerin doğal yoldan hastalık ve böcek ilaçlarına karşı dirençlerini arttırlar.
 • Bitki köklerinin büyümesini özellikle dikine olarak stimule eder ve bu şekilde daha iyi besin emilimini sağlar.
 • Kök oluşumu arttırır ve kök havalandırılmasını kolaylaştırırlar.
 • Bitkide klorofil, şeker ve amino asitlerin oluşmasını arttırarak fotosenteze yardımcı olur.
 • Bitkide vitamin ve mineral içreğini arttırır.
 • Meyvelerde hücre duvarını kalınlaştırarak depolama raf ömürlerini arttırır.
 • Çimlenmeyi arttırır tohumların direncini arttırır.
 • Bitki büyümesini stimule eder hücre bölünmesini arttırarak daha yüksek biyo kütle oranı, daha gelişmiş bir kök sistemi ve daha fazla kuru madde oluşumuna katkıda bulunurlar.
 • Son üründe verimin yanında kalitenin de artmasını sağlar, mahsûlün fiziksel görünümü ve besin değerlerini iyileştirir.

 

SIKI KİLLİ TOPRAKLARDA HUMİK ASİTLERİN ETKİSİ

Humik asitler Killi sıkı toprakları fiziksel olarak çözerek su, besin ve köklerin toprak içerisine nüfus etmelerini sağlarlar.

EROZYONA UĞRAMIŞ TOPRAKLARDA

Üst toprak katmanında humik asit katkısı organik madde birikimini sağlar. Erozyon etkisi artan kök gelişimi, stabilize kil-humus komplekslerinin oluşumu ile efektif şekilde azaltılmış olur.

Humik asitlerin ekolojik faydaları çok çeşitlidir ve çevresel problemlere karşı karlı, efektif çözümler sunmaktadır.

4- LEONARDİT VE HÜMİK ASİT’İN EKOLOJİK FAYDALARI

İlk olarak toprakta yüksek humik asit içeriği, toprak altı suyuna nitrat sızması problemini garantili bir şekilde azaltarak durdurmaktadır.

Humik Asitler sayesinde gelişmiş kök sistemi, nitrat ve pestisistlerin toprak altı suyuna geçişini engellemektedir. Sağlıklı bir organik tarım için gerekli önkoşul olan toprakta düşük nitrat içeriği konsantrasyonu bu şekilde sağlanmaktadır.

Üreticiler açısından en sık rastlanan problem bitkinin alabileceğinden Humik asitlerin ekolojik faydaları çok çeşitlidir ve çevresel problemlere karşı karlı, efektif çözümler sunmaktadır.

Önemli olan suyu kirlettikten sonra temizlemek değil önce problemi yaratan kök sistemini kuvvetlendirmek ve İyileştirmek olmalıdır.

İkinci önemli nokta ise humik asitler suda çözünen mineral gübrelerin toprakta yarattığı aşırı tuzlanma problemini azaltmaktadırlar. Özellikle Humik asitler vasıtasıyla Amonyak kaynaklı nitrat toksisitesi azaltılarak genç bitkilerin gelişimi desteklenebilmektedir. Mineral kimyasal gübrelerin neden olduğu tuzlanma kaynaklı kök yanmalarının azaltılmasında Humik asitler önemli bir rol oynamaktadırlar.

Aynı zamanda sıvı gübreler ile karıştırılarak istenmeyen kokuların giderilmesinde de humik asitler kullanılabilmektedir.

Üçüncü önemli etki ise humik asitler erozyon ile savaşta önemli bir materyaldir. Bunu ise toprak kolloidleri oluşturarak bitki ve kök gelişimine destek olmak suretiyle gerçekleştirmektedirler. Birçok uluslararası Organik Tarım Kurum ve Kuruluşları tarafından humik asitler ve etkileri kabul edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

 

5- LEONARDİT VE HÜMİK ASİT’İN EKONOMİK FAYDALARI

Humik Asitler besinler ile şelatlama yoluyla bağlar kurar, özellikle topraktaki demir ile şelatlama yaparak bitki tarafından alınabilir forma dönüştürür. Benzer şekilde bitki besin akışını optimize ederler. Yapılan uygulama çalışmalarında %70’lere varan verim artışları gerçekleşirken gübre kullanımında ise %30’lara varan azalmalar görülmektedir.

Düzenli Humik asit uygulamalarıyla çimlerde, süs bitkilerinde, tarımsal ürünlerde, meyve ağaçlarında daha iyi ve sağlıklı büyüme ile kaliteli ürün çıktısı sağlanabilmektedir. Dahası Humik Asitlerin su tutucu özellikleri sayesinde su kullanımı da önemli derecede azaltılabilmektedir. En ekonmik ve karlı sonuçlar humik asit oranı düşük; kumlu, hafif topraklar ve ardı ardına farklı ürünlerin yetiştirildiği sıralı tarım yapılan topraklarda görülmektedir. Tüm kuru ve sıcak iklim görülen bölge topraklarında humik asitlerin çeşitli pozitif etkileri hemen kendisini göstermektedir.

Toprak üretkenliğini korumak ve bakımını sağlamak amacıyla çabuk mineralize olan diğer organik uygulamalar, turba, hayvan gübresi, kompost gibi ürünler yerine toprak organik maddesini direkt olarak arttıran stabil ve uzun süreli etki gösteren Humik Asitler kullanılmalıdır. KAZDAĞ ORGANİK farklı bitki ve toprak türlerinin ihtiyaçlarına etkili ve ekonomik cevaplar sunmaktadır. Ürünlerimiz ile beslenen topraklar ve mahsuller hem kalite, hem de verim artışı yaşamakta, çiftçilerimiz ise daha az işçilik ve gübreleme maliyetlerine karlılıklarını arttırmaktadırlar.

09 Aralık 2016
14.658 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

WhatsApp chat